Gullstempel

Har du en ring, et smykke eller lignende av gull liggende et sted hjemme hos deg? Lurer du på om det er ekte vare? Det er veldig enkelt å finne ut av. Ekte gull er nemlig stemplet med et gullstempel.

Hvis du er i tvil om gullet ditt er ekte, så kan det være en god idé å undersøke om det er det først. At gullet er ekte er nemlig en forutsetning for at du skal kunne selge det. Dersom du leverer inn noe som ligner på gull, og det viser seg at det ikke er det, så vil du ikke få noe for det. Det er også lite sannsynlig at du får solgt det i det hele tatt.

I forbindelse med gull er det altså flere begreper som det kan være en god idé å ha kontroll på. Og gullstempel er et av disse begrepene.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på begrepet «gullstempel». Hva er et gullstempel, hvorfor er det viktig og er det noen forskjell fra gull som er kjøpt andre steder i verden? Eller er det slik at gullstempelet er like mye verdt uansett hvor gullet er kjøpt?

Hva er et gullstempel?

Gullstempel er et ord som man hører veldig ofte i forbindelse med gull. De siste årene har det blitt vanligere og vanligere å selge gullet sitt dersom man har noe liggende, og man ikke har bruk for det.

I en slik situasjon er gullstempelet veldig viktig. For et gullstempel forteller deg og en eventuell tilbyder nemlig om det er ekte gull du har med å gjøre. Dersom du ønsker å selge det og kanskje tjene noen hundrelapper (eller mer), så er du avhengig av at gjenstanden er av ekte gull. I hvert fall deler av den, da det er svært sjelden at noe består av 100 % ekte gull.

Gullstempel er et annet ord for finhetsgrad. Et gullstempel er med andre ord en indikasjon på hvor stor finhetsgrad gjenstanden har, altså hvor mye rent gull det er laget av.

Hensikten med et slikt gullstempel er å fortelle vedkommende som jobber med det at det de holder i hendene er ekte vare. Hvis du sender det til en tilbyder, og tilbyderen ikke klarer å finne et gullstempel på gullet ditt, så er det ikke ekte, og det er derfor mer eller mindre verdiløst. I hvert fall hvis man regner gjenstandens verdi med utgangspunkt i penger.

Disse gullstemplene bruker vi i Norge

Som vi har sett ovenfor, så er det mulig å benytte andre begreper enn gullstempel når man snakker om hvor vidt gullet er ekte eller ikke. Begrepet finhet refererer til det samme, men et annet begrep som også kan brukes i denne sammenhengen er karat.

Karat er imidlertid ikke et synonym for gullstempel. Det betyr ikke nøyaktig det samme, men gullstempelet gir en indikasjon på hvor mange karat gullet er laget av. Altså hvor mange prosent det er som er rent gull av den aktuelle gjenstanden.

I forbindelse med gullstempel og finhetsgraden til gull er det også litt historie å melde. Frem til 2011 hadde vi hovedsakelig tre godkjente finhetsgrader i Norge, og disse finhetsgradene var som følgende:

I 2011 kom det imidlertid en ny lov, som førte til at ytterligere to finhetsgrader ble godkjent for bruk i Norge. Disse finhetsgradene er som følgende:

 • 375 (9 karat gull)
 • 999 (24 karat gull)

Hvor mye gull er det egentlig?

Å regne ut hvor mye gull det er i den aktuelle gjenstanden kan være litt komplisert dersom du ikke har gjort det. Men dersom du vet hva du skal gjøre, så er det egentlig ikke så vanskelig. La oss ta en titt på finhetsgradene vi har tilgjengelig en gang til:

 • 375 (9 karat gull)
 • 585 (14 karat gull)
 • 750 (18 karat gull)
 • 916 (22 karat gull)
 • 999 (24 karat gull)

I eksempelet nedenfor vil vi ta utgangspunkt i 585, altså 14 karat gull, ettersom dette regnes som den vanligste finhetsgraden her til lands. En gull ring eller smykke som er stemplet med 585 inneholder 14 karat gull. Det fører også til at vi får et regnestykke som ser slik ut:

 • 585/1000

Når en gjenstand av gull er stemplet med 585 indikeres det altså at gjenstanden består av 585 tusendeler, eller promille om man vil. Og hva betyr promille? Jo, promille betyr 1 000. Derfor får man regnestykket som vi har skissert ovenfor. Med dette i bakhodet kan vi si at de ulike stemplene at hver gjenstand inneholder så og så mye gull:

 • 375 (9 karat gull), eller 375/1000 = 37,5. Altså 37,5 % rent gull!
 • 585 (14 karat gull), eller 585/1000 = 58,5. Altså 58,5 % rent gull!
 • 750 (18 karat gull), eller 750/1000 = 75,0. Altså 75,0 % rent gull!
 • 916 (22 karat gull), eller 916/1000 = 91,6. Altså 91,6 % rent gull!
 • 999 (24 karat gull), eller 999/1000 = 99,9. Altså 99,9 % rent gull!

I praksis kan man derfor si at det å regne ut andelen av rent gull i en gjenstand er ganske enkelt. Du er bare nødt til å ha relativt god kontroll på det du driver med. I bunn og grunn trenger du egentlig bare litt mattekunnskaper og kunnskaper og gull, samt utstyr til å finne ut vekt og alt annet du trenger for å være i stand til å finne svaret på regnestykket.

Lavere gullstempel? Vær obs!

Har du gull liggende hjemme, og det er stemplet, men stempelet er ikke 375, 585, 750, 916 eller 999? Da vil vi anbefale deg å være litt obs, særlig hvis dette er noe du har kjøpt i utlandet.

En generell huskeregel er at hvis gullet ditt er stemplet med et annet stempel enn stemplene som er godkjent i Norge, så er det ikke slik at alle tilbydere ønsker å ta imot gullet ditt. Det er nemlig ikke alltid at dette regnes som «ekte gull», så det er det viktig å være obs på.

Med det sagt, så finnes det tilbydere som tar imot gull med lavere gullstempel også, så fremt det er ekte gull!